Wymagany wiek:

Pojazd szkoleniowy:

 • MAN TGL.12.250 plus przyczepa

Wymogi formalne:

+48 697 001 122

+48 667 667 697

OSK Paluszyński

ul. Przemysłowa 120

62-500 Konin

 

         Klauzula informacyjna.

         Polityka cookies.  

         Copyrigh 2022 OSK Paluszyński        Created by  WebWave. 

  Prawo jazdy kat. C  

Wymagany wiek:

Uprawnienia do kierowania:

Pojazd szkoleniowy:

 • 21 lat,

 • kurs nauki jazdy kat. C można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,

 • 18 lat, pod warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej.

 • MAN TGL.12.250

Wymogi formalne:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B

 • 21 lat,

 • kurs nauki jazdy kat. CE można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,

 • 18 lat, pod warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej.

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej  3,5 t., z wyjątkiem autobusu,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami),

 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E,

 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 • posiadanie prawa jazdy kat. C

Uprawnienia do kierowania:

  Prawo jazdy kat. C+E