• posiadanie prawa jazdy kat. B

 • 18 lat,

Wymogi formalne:

Wymagany wiek:

Uprawnienia do kierowania:

Pojazd szkoleniowy:

+48 697 001 122

+48 667 667 697

OSK Paluszyński

ul. Przemysłowa 120

62-500 Konin

 

         Klauzula informacyjna.

         Polityka cookies.  

         Copyrigh 2022 OSK Paluszyński        Created by  WebWave. 

  Prawo jazdy kat. B  

Wymagany wiek:

Uprawnienia do kierowania:

Pojazd szkoleniowy:

 • 18 lat,

 • kurs nauki jazdy kat. B można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 • KIA  Rio, Renault Clio

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza        750 kg),

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg lub motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony,

 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 • OPEL VIVARO plus przyczepa

  Prawo jazdy kat. B+E